آدرس کارخانه و دفتر مرکزی : اصفهان سه راه آتشگاه . ابتدای جاده نجف آباد بعداز کارخانه قند کامیاب . کوچه شماره ۱۴۷ کارخانه صنعتی سانتریفیوژ

 

شماره تماس

۰۹۱۳۳۲۵۹۷۲۷

۰۹۱۳۸۰۴۸۰۳۲